Carla Kuijpers (1953), is jurist bestuursrecht en kent de overheid in alle geledingen. Zij is ambtenaar, wethouder, statenlid, waterschap bestuurder geweest. Al deze ervaring combineert zij sinds 1995 in projectmanagement van complexe overheidsprojecten in milieu, ruimtelijke ordening en water. Carla richt zich op managementvraagstukken en op projecten waarbij veel bestuurslagen of partijen met tegengestelde belangen zijn betrokken. Vraagstukken en projecten die een groot inzicht vereisen in de processen die spelen tussen mensen met verschillen in achtergrond, bevoegdheden of politieke kleur. Zij is tevens overheidsmediator. Objectief en onafhankelijk is daarbij het motto.

Tijdens haar werk heeft Carla voortdurend te maken met tegengestelde belangen. Haar persoonlijke missie is om deze belangen met elkaar te verenigen. Het is haar in al haar projecten gelukt om tot een oplossing en aanpak te komen waar alle betrokkenen achter konden staan. Dit gevoel voor belangen komt ook tot uiting in vakpublicaties.

“Titel” is een politieke thriller gebaseerd op ware feiten. In “Titel” beschrijft Carla levendig de belangen van de farmaceutische industrie en van voor- en tegenstanders van levensverlenging. Het internationaal machtsspel dat levensverlenging teweeg brengt heeft een verrassend slot. Het boek zet aan tot nadenken.